INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22:

Studia I stopnia

Studia I stopnia
Kierunek  plik programu Word  (dostępny cyfrowo)plik typu pdf
 II rok chemii, specjalność analityka chemiczna, semestr 4 Plik Word Plik PDF
 III rok chemii, specjalność analityka chemiczna, semestr 6 Plik Word Plik PDF


Studia II stopnia

Studia II stopnia
Kierunek  plik programu Word  (dostępny cyfrowo)plik typu pdf
 I rok chemii, semestr 1 Plik Word Plik PDF
 II rok chemii, semestr 3 Plik Word Plik PDF