INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Instytut Nauk Chemicznych UPH oraz Siedlecki Oddział PTChem zaprasza na seminarium prof. dr. hab. Jana Dobrowolskiego
z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie pt. "Oscylacyjny dichroizm kołowy"
Seminarium odbędzie w dniu 15 lutego (poniedziałek) o godz. 10:00 na platformie Google Meet.
Abstrakt:
Oscylacyjny dichroizm kołowy - dichroizm kołowy w zakresie podczerwieni (ang. vibrational circular dichroism, VCD) jest techniką spektroskopii chiralooptycznej powstałą ok. pół wieku temu. Jej dynamiczny rozwój nastąpił jednak dopiero w dwóch ostatnich dekadach. Wiąże się to z pojawieniem się na rynku komercyjnych spektrometrów VCD oraz rozwojem rutynowych programów do obliczeń kwantowo-chemicznych umożliwiających wiarygodne symulacje widm VCD. W seminarium wspomniane będą zastosowania metody VCD m. in. w ustalaniu konfiguracji absolutnej, badaniach oddziaływań międzymolekularnych i zjawiska transferu chiralności, badaniach substancji w stanie stałym i molekuł o dużej swobodzie konformacyjnej.

Serdecznie zapraszamy całą społeczność Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach - Instytutu Nauk Chemicznych do udziału w transmisji online międzynarodowego konkursu dla młodych naukowców:

Dream Chemistry Award 2020

recar

Niemiecki land Bawaria informuje o ofercie rocznego programu stypendialnego na rok akademicki 2021/22. Program skierowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier i dotyczy finansowania studiów podyplomowych lub doktoranckich w kwocie 853 EUR miesięcznie. Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok – aż do 3 lat. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 grudnia 2020! Więcej informacji w załączonej ulotce oraz na stronie organizatora: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl