INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W ramach popularyzacji wiedzy chemicznej pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych przygotowali bogatą ofertę wykładów skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych, która spotkała się z szerokim odzewem ze strony szkół naszego regionu. W dniu 11.04.2022r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim odwiedził dr Sławomir Zalewski, który wygłosił wykład "Plastikowy Świat - różne oblicza tworzyw sztucznych". Wykładu wysłuchali uczniowie klas technik analityk i liceum ogólnokształcącego. Popularny „CHEMIK” to szkoła, z którą Instytut Nauk Chemicznych jest związany w sposób szczególny. Uczniowie tej szkoły licznie uczestniczyli w zajęciach Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego. Nasz instytut jest chętnie wybierany przez uczniów klas technik analityk jako miejsce realizowania praktyk zawodowych. Wielu absolwentów tej szkoły podejmuje studia na naszej uczelni na kierunku chemia. Z kolei absolwenci studiów chemicznych naszego uniwersytetu stanowią liczną reprezentację wśród grona nauczycielskiego szkoły. Podtrzymując wzajemne ciepłe relacje z „CHEMIKIEM” 26 kwietnia miał miejsce kolejny „maraton” wykładów. Tym razem uczniowie wysłuchali trzech wykładów dr Danuty Kroczewskiej: „Świat piękna i zapachu - czy może nam zaszkodzić?”, „Barwy sygnalizacyjno-ochronne w przyrodzie. Chemia opalania” oraz „Czy zapach może leczyć?”.
W dniu 20 kwietnia młodzież ZSP w Łochowie miała okazję uczestniczyć w swojej szkole w dwu wykładach dr Barbary Pezler: „Raz, dwa, trzy,… mol!” oraz „Narodziny kwantu”. Miesiąc później 31 maja br. złożyliśmy wizytę w Zespole szkół im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczniowie tej szkoły z zainteresowaniem wysłuchali wykładów dr Danuty Kroczewskiej: „Kazus Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w naukach ścisłych” i "Świat piękna i zapachu - czy może nam zaszkodzić?” oraz dr. Sławomira Zalewskiego "Plastikowy Świat - różne oblicza tworzyw sztucznych”. Wszystkie spotkania były dobrą okazją do przedstawienia uczniom naszego uniwersytetu i zapoznania ich z ofertą edukacyjną Instytutu Nauk Chemicznych.

Czworo Laureatów quizu „Dzień Chemika” zdecydowało się przyjąć zaproszenie Instytutu Nauk Chemicznych oraz Koła Naukowego Chemików „Spectrum” i zostało jednodniowymi studentami kierunku chemia. Spędzili cały dzień na ćwiczeniach, w laboratoriach, zwiedzaniu Instytutu, a na zakończenie uczestniczyli w Seminarium Wydziałowym „Nauki Ścisłe i Przyrodnicze w służbie człowieka” zorganizowanym przez koła naukowe „Graf” i „Spectrum”.
Ci wspaniali młodzi entuzjaści chemii to: Wiktoria Szerszeń (kl II) i Bartłomiej Sierociuk (kl I) z IV LO im Jana Pawła II z Łukowa, Julia Nowak (kl II) z I LO im. Tadeusza Kościuszki z Łukowa, Marcelina Kamecka (kl VIII) Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach.
Mamy nadzieję że po wakacjach, objęci patronatem KNCh Spectrum, będą odwiedzać Instytut Nauk Chemicznych regularnie, rozwijając swoje chemiczne pasje.

laureaci dnia chemika

W quizie „Dzień Chemika” udostępnionym przez stronę www oraz media społecznościowe Instytutu Nauk Chemicznych od 1 do 3 czerwca udział wzięło 87 osób.
Na wszystkie 30 pytań prawidłowo odpowiedziało 12 uczestników zabawy.
Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi wyniosła 20,24, a najniższy wynik to 9 pkt.
Najłatwiejsze okazały się pytania o wodę królewską oraz glicerol.
Najwięcej kłopotów sprawiły pytania o chlorek sodu i diament.
Rozwiewając wątpliwości:
Chlorek sodu jest bezwonną i bezbarwną substancją krystaliczną. Barwa biała drobnej soli kuchennej jest złudzeniem spowodowanym rozpraszaniem światła na ściankach licznych ale bardzo małych kryształków.
Diament był uważany za najtwardszą substancję naturalną na Ziemi. Odkryto jednak o 18% twardszy azotek boru tworzący się naturalnie w trakcie erupcji wulkanicznych. Jeszcze twardszy, o 58% jest lonsdaleit docierający na Ziemię w meteorytach grafitowych. Niektórzy uważają go za heksagonalną odmianę diamentu. Istnieją też twardsze od diamentu materiały otrzymywane sztucznie. Jednym z najnowszych jest stworzone z węgla szkło AM-III o twardości w skali Vickersa 113 GPa. Naturalny diament ma twardość od 50 do 70 GPa, a sztuczny diament może osiągnąć twardość 100 GPa.

quiz statystyki


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl