INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniach 21 i 22 marca 2023 r.odbyły się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Dni Otwarte.

Pierwszy Dzień Wiosny na naszym wydziale rozpoczął się wykładem prof. Barbary Kot z zakresu mikrobiologii na temat oddziaływania mikroorganizmów chorobotwórczych na żywe organizmy i na organizm ludzki. Następnym etapem była gra wydziałowa "Upadek czarnego maga", którą  zorganizowali pracownicy wydziału. W organizację gry aktywnie włączyli się także studenci, którzy przebrani w baśniowe stroje, oprowadzali młodzież po różnych zakamarkach uczelni. Na naszym wydziale znajdowały się cztery krainy: Biologów, Chemików, Matematyków i Informatyków. W każdej z nich były cztery osobne sale, w których uczniowie otrzymali zadania. Z przeprowadzonych zadań otrzymali artefakty. Drużyna, która pierwsza uzyskała artefakty, otrzymała najlepsze nagrody od Wielkiego Dziekanusa.

Kolejnego dnia tj. 22 marca odbywały się w Instytucie Nauk Chemicznych pokazy związane z segregacją odpadów polimerowych za pomocą spektroskopii zorganizowane przez dra Sławomira Zalewskiego oraz pokazy chemiczne Koła Naukowego Chemików pod kierunkiem dr Barbary Pezler.

Poniżej kilka zdjęć z Dni Otwartych.

Uczestnicy dni otwartych 21-22 marca 2023 roku

Szanowni Państwo,

Instytut Nauk Chemicznych i Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zapraszają na seminarium, które odbędzie się 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 13:30 w sali 112.
Wykład pt.: "Elastic electron scattering on molecules in the gas phase at medium energy range (joint experimental and theoretical study)" wygłosi dr Jelena Maljkovic z Institute of Physics Belgrade.

Serdecznie zapraszamy.

W związku z inauguracją Seminarium Kopernikańskiego Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zawiesza zajęcia dydaktyczne na wyżej wymienionym wydziale dnia 3 marca 2023 roku w godzinach od 8:00 do 11:00.


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl