INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Seminarium wydzialowe "Nauki Ścisłe i Przyrodnicze w służbie człowieka", które odbędzie się 7 czerwca 2022 w sali 313 przy ul. 3 Maja 54. Początek o godzinie 14:00. Szczegółowy program w pliku poniżej:

agenda

 

3 czerwca 2022 r. Koło Naukowe Chemików SPECTRUM uczciło Dzień Chemika organizując "Loterię Pierwiastkową" oraz zajęcia laboratoryjne dla młodych entuzjastów chemii.
W eksperymentach chemicznych wzięli udział uczniowie klas 7 i 8 z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach oraz uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Żelkowie-Kolonii. Apetyt na Chemię rozbudzony w laboratorium został w pewnym stopniu zaspokojony dzięki wylosowanym w loterii "pierwiastkom", w których roli wystąpiły mufinki upieczone przez członków Koła.
W "Loterii Pierwiastkowej" wzięli też udział studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dzięki którym z Tablicy Benfey'a (spiralna wersja układu okresowego) zniknęły wszystkie odkryte do tej pory pierwiastki - dokładnie 118. I chyba nikomu nie przeszkadzało, że te babeczki to "sama chemia" i "cała tablica Mendelejewa".

ciasteczka ułożone w spiralną tablicę mendelejewa

Z okazji Dnia Chemika, który w tym roku przypada 4 dni po Dniu Dziecka mamy niespodziankę dla dzieci i młodzieży interesujących się chemią.

Zapraszamy do zmierzenia się z quizem „Dzień Chemika”, który będzie udostępniony na stronie Instytut Nauk Chemicznych UPH oraz facebook_INCUPH od 1 do 3 czerwca 2022 r.

plakat zawiera informacje dotyczące dnia chemika i o quizie, który odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2022 r.

Spośród osób, które zdobędą maksymalną liczbę punktów wylosujemy 10 laureatów, którzy zostaną zaproszeni do spędzenia jednego dnia w charakterze studenta kierunku chemia (udział w najciekawszych zajęciach, zwiedzanie Instytutu Nauk Chemicznych, itp.) pod opieką członków Koła Naukowego Chemików „SPECTRUM”. Po wakacjach troje Laureatów objętych patronatem KNCH „SPECTRUM” będzie miało możliwość zrealizowania zaprojektowanego przez siebie eksperymentu chemicznego w laboratoriach Instytutu Nauk Chemicznych (po konsultacjach z nauczycielami akademickimi).

Tutaj znajduje link do quizu: Quiz z okazji Dnia Chemika (dostępny w dniach 1-3 czerwca 2022).


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl