INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. Dr hab. Janina Kopyra prof. uczelni – Przewodniczący ORCIDiD icon16x16
 2. Prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz – Zastępca Przewodniczącego ORCIDiD icon16x16
 3. Prof. dr hab. Mariusz Kluska – członek ORCIDiD icon16x16
 4. Dr hab. Wiesława Barszczewska prof. uczelni – członek ORCIDiD icon16x16
 5. dr hab. Danuta Branowska, prof. uczelni – członek ORCIDiD icon16x16
 6. Dr hab. Bronisław Głód prof. uczelni. – członek ORCIDiD icon16x16
 7. Dr hab. Anna Kamecka prof. uczelni – członek ORCIDiD icon16x16
 8. Dr hab. Zbigniew Karczmarzyk prof. uczelni – członek ORCIDiD icon16x16
 9. Dr hab. Robert Kawęcki prof. uczelni - członek ORCIDiD icon16x16
 10. Dr hab. Mariusz Mojzych prof. uczelni – członek ORCIDiD icon16x16
 11. Dr hab. Ewa Wolińska – członek ORCIDiD icon16x16
 12. Dr Krzysztof Pypowski – członek ORCIDiD icon16x16
 13. Dr Waldemar Wysocki. – członek ORCIDiD icon16x16
 14. Dr Arkadiusz Rudzki– członek ORCIDiD icon16x16
 15. Dr Sławomir Zalewski – członek ORCIDiD icon16x16
 16. Mgr Ewa Olender – Sekretarz
 17. Mgr Dorota Kaczorek – członek (przedstwiciel doktorantów) ORCIDiD icon16x16
 18. Łukasz Pipczyński – członek (przedstawiciel studentów)

Poniżej przedstawione dokumenty są w wersjach dostępnych cyfrowo.

uchwała nr 1-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Chemicznych, (wersja pdf)
Regulamin Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Chemicznych, (wersja pdf)
uchwała nr 7-2019 w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju dyscypliny nauk chemicznych na lata 2019-2023, (wersja pdf)
Strategia rozwoju dyscypliny nauk chemicznych instytutu nauk chemicznych na lata 2019-2023, (wersja pdf)
uchwała nr 8-2019 w sprawie ustalenia szczegółówego zakresu zagadnień weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK, (wersja pdf)
Szczegółowe zagadnienia weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK w dyscyplinie nauki chemiczne (wersja pdf).