INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk Chemicznych prowadzi tematy naukowe w zakresie syntezy i badania właściwości fizykochemicznych nowych materiałów. Są to m.in. związki heteroaromatyczne, siloksany, kompleksy metali ziem rzadkich, substancje ciekłokrystaliczne, które mogą być zastosowane w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym czy rolnictwie. Badania dotyczące związków heterocyklicznych oraz opracowanie nowych metod syntezy stereoselektywnej mają na celu odkrycie nowych, aktywnych biologicznie układów. Wszystkie otrzymane struktury są potwierdzane metodą NMR i badaniami rentgenostrukturalnymi. Synteza i badania spektroskopowe kompleksów luminezujących zmierzają do odkrycia nowych materiałów dla optoelektroniki. Badania w zakresie anty- i pro-oksydantów w żywności pozwalają ocenić właściwości zdrowotne produktów spożywczych. Prowadzone są również prace dotyczące oddziaływania elektronów z nukleotydami i aminokwasami, co ma istotne znaczenie dla poznania mechanizmu powstawania chorób cywilizacyjnych.

Zobacz także: