INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk Chemicznych i Siedlecki Oddział PTChem zapraszają na seminarium pt. "Osobliwości fotofizyki cząsteczek spirocyklicznych", które wygłosi dr hab. Jerzy Karpiuk z Instytutu Fizyki PAN. Seminarium odbędzie się w formule on-line w dniu 21.04.2021 (środa) o godz. 13.00 pod tym linkiem

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów.

 Streszczenie.

Mimo dość rozpowszechnionego poglądu, że atom węgla o hybrydyzacji sp3 nie pozwala na komunikację sąsiadujących z nim układów π-elektronowych, trójwymiarowa struktura cząsteczek spirocyklicznych z prostopadłym ustawieniem pierścieni połączonych węglem spiro umożliwia niekowalencyjne oddziaływania atomów wokół tego węgla, takie jak homokoniugacja, spirokoniugacja czy hiperkoniugacja. W donorowo-akceptorowych cząsteczkach spirocyklicznych ortogonalne ustawienie chromoforów ma także zasadniczy wpływ na wewnątrzcząsteczkową dynamikę spinów. Te uwarunkowania strukturalne prowadzą do interesującej fotofizyki i fotochemii cząsteczek spirocyklicznych na poziomie stanów singletowych i trypletowych, manifestującej się podwójną fluorescencją lub - niezwykle rzadką - podwójną fosforescencją. W referacie przedstawię badania dynamiki stanów wzbudzonych cząsteczek z grupy spirolaktonów i ich analogów zbudowanych na węglu sp3 i pokażę, jak niewielkie zmiany strukturalne przekładają się na duże zmiany fotofizyki tych układów.