INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dnia 16 maja 2017r. w Instytucie Chemii przebywał z roboczą i koleżeńską wizytą dr inż. Osazuwa Osawaru. Nasz gość wygłosił interesujący wykład, pt. Otrzymywanie paliw ciekłych i związków organicznych w wyniku katalitycznego przerobu materiałów odpadowych, podczas którego przybliżył licznym zebranym zasadnicze kierunki badawcze, które realizuje jego macierzysta jednostka, czyli Zakład Proekologicznej Modernizacji Techologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

zdjęcie doktora Osazuwy Osuwaru
Osazuwa Osuwaru

Dr inż. Osazuwa Osawaru spotkał się również z dyrekcją instytutu i władzami wydziału. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli: Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych dr hab. Wiesława Barszczewska, Prodziekan ds. studenckich dr Danuta Kroczewska, zastępca dyrektora ICh ds. dydaktyki dr Barbara Pezler oraz kierownik Zakładu Chemii Organicznej dr. hab. Robert Kawęcki, poruszyliśmy problemy, jakie w swojej działalności napotykają obie jednostki oraz zarysowaliśmy obszary ewentualnej przyszłej współpracy.