INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nagroda Nobla z chemii w 2016 r. trafiła do Jean-Pierre'a Sauvage'a, Sir J. Frasera Stoddarta i Bernarda L. Feringi. Szwedzki Komitet Noblowski docenił opracowanie i syntezę maszyn molekularnych - dość skomplikowanych cząsteczek chemicznych, którymi można sterować w celu wykonywania określonej pracy.

Zdjęcia noblistów z Chemii w roku 2016.

od lewej Jean-Pierre Sauvage, Bernard L. Feringa, J. Fraser Stoddart

Pragniemy przypomnieć że Ben Feringa z Holandii otrzymał we wrześniu 2013 roku na 56 Zjeździe PTCHem w Siedlcach medal im. Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji wygłosił także wykład "The Art of Building Small: From Molecular Switches to Molecular Motors".