INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W drugim etapie Wielkiego Konkursu Chemicznego biorą czynny udział osoby, które zostały zakwalifikowane na podstawie wyników I Etapu.
Zadanie II Etapu polega na znalezieniu rozwiązania następującego problemu:

W żółtym pojemniku na odpady znajdują się fragmenty bezbarwnych, przezroczystych lub półprzezroczystych opakowań i przedmiotów. W jaki sposób określić rodzaj tworzywa, aby można je było posegregować, rozdzielając do pojemników oznaczonych symbolami:
symbole oznaczające odpady z tworzyw sztucznych
Zaprojektuj eksperymenty, które pozwolą zidentyfikować rodzaj plastiku.
Opisz sposób przeprowadzenia odpowiednich prób, uwzględniając potrzebny sprzęt i odczynniki.
Wyjaśnij kryteria, na podstawie których będzie przebiegała identyfikacja.

W ocenie wykonania zadania Jury Wielkiego Konkursu Chemicznego będzie brało pod uwagę, zarówno poprawność i oryginalność opisu teoretycznego oraz doświadczalnego, jak też stopień skomplikowania aparatury, a także czasochłonność i materiałochłonność (koszt) zaproponowanego rozwiązania.
Termin nadsyłania rozwiązań drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wpisać temat „WKCh II etap”) upłynie 10.12.22 r. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi 21.12.22 r.
Wszyscy uczestnicy II Etapu dostaną certyfikaty, a sześcioro laureatów zostanie zaproszonych do udziału w Etapie III.
Uwaga: w przypadku identycznej oceny zadania z Etapu II, o ewentualnym wejściu do Etapu III zdecydują wyniki testu z Etapu I.

Opis II etapu (plik PDF).

Do I Etapu przystąpiło 63 zawodników, uzyskując wyniki od 14 do 46 punktów (28%-92% poprawnych odpowiedzi). Test okazał się nieco trudniejszy, niż zakładano, dlatego obniżony został próg kwalifikacji do II etapu. Zaproszenie do kolejnej części konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 36 punktów (72% poprawnych odpowiedzi).

 wykres zawierający rozkład puntów z testu chemicznego dla pierwszego etapu

Więcej informacji w pliku pdf tutaj: wyniki I etapu konkursu.

W dniu 17.11.2022 r. od 8.30 do 10.30 zostały ustalone godziny dziekańskie.

Koło Naukowe Chemików „Spectrum” oraz Instytut Nauk Chemicznych UPH w Siedlcach zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Wielkim Konkursie Chemicznym.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
Etap I – test obejmujący 50 pytań, udostępniany za pomocą formularza na stronie Instytutu (inc.uph.edu.pl), oraz na Facebooku (facebook.com/INCUPH). Formularz będzie dostępny od 15.11.22 do 18.11.22 dla wszystkich zainteresowanych, a w celu identyfikacji trzeba będzie podać swój adres e-mail oraz (ewentualnie) kod przypisany uczestnikowi przez macierzystą szkołę. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 21.11.22 r. Uczestnicy, którzy udzielą więcej niż 90% poprawnych odpowiedzi zostaną zaproszeni do udziału w II etapie.
Etap II – rozwiązanie problemu badawczego, który zostanie sformułowany i udostępniony wraz z wynikami I etapu. Zadanie będzie polegało na teoretycznym opracowaniu problemu oraz zaprojektowaniu eksperymentów weryfikujących postawione hipotezy. W ocenie wykonania zadania Jury konkursu będzie brało pod uwagę, zarówno poprawność i oryginalność opisu teoretycznego i doświadczalnego, jak też stopień skomplikowania aparatury oraz czasochłonność i materiałochłonność (koszt) zaproponowanego rozwiązania. Termin nadsyłania rozwiązań drogą mailową upłynie 10.12.22 r. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi 21.12.22 r. Wszyscy uczestnicy II etapu dostaną certyfikaty, a sześcioro laureatów zostanie zaproszonych do udziału w etapie III.
Etap III – rozegra się w laboratorium Instytutu Nauk Chemicznych (ul. 3 Maja 54 w Siedlcach) w dniu 08.02.23 r. sześcioro uczestników, wyposażonych przez organizatorów w środki ochrony osobistej (przechodzących na własność uczestników), sprzęt laboratoryjny oraz niezbędne odczynniki, wykona praktycznie swoje zadanie z etapu II, a następnie dwa nowe zadania doświadczalne. Jedno z zadań będzie wymagało zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych eksperymentów oraz ich opisu w postaci obserwacji i wniosków, a drugie będzie polegało na precyzyjnym wykonaniu doświadczenia (związanego z pomiarem) opisanego w dostarczonej instrukcji. Jury konkursu uwzględni w ocenie zarówno wyniki zadań eksperymentalnych, jak też poprawność i dokładność ich opisu. Laureatami konkursu zostanie troje uczestników III etapu, najwyżej ocenionych przez Jury.
Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz propozycję objęcia patronatem KNCh „Spectrum”, a Laureaci nagrody rzeczowe w postaci zestawów sprzętu laboratoryjnego.
Patronat Koła Naukowego Chemików „Spectrum” umożliwia włączenie się w statutową działalność Koła, udział w wybranych zajęciach kursowych (wykłady, ćwiczenia) dla kierunku Chemia, konsultacje z nauczycielami akademickimi Instytutu Nauk Chemicznych.
Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Link do formularza z Etapu I znajduje się tutaj.