INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tegoroczną nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymali David MacMillan z Uniwersytetu Princeton (USA) oraz Benjamin List z Instytutu Maxa Plancka (Mülheim, Niemcy). Obaj są chemikami organikami i zajmują się syntezą chemiczną. Nagrodę przyznano za badania nad asymetryczną organokatalizą. Jest to forma katalizy reakcji chemicznych przy użyciu optycznie czynnych związków dająca w przewadze jeden enancjomer produktu. Zazwyczaj organokatalizatory to małe, chiralne cząsteczki organiczne. Zaletą tej metody jest m. in. niestosowanie metali ciężkich, co jest ważne dla zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Sama idea asymetrycznej organokatalizy sięga lat 70. kiedy zastosowano aminokwas L-prolinę w reakcji aldolowej. Przez lata ta reakcja była swego rodzaju zagadką. Dopiero pod koniec ubiegłego wieku MacMillan i niezależnie List opracowali katalizatory dające rewelacyjne rezultaty dla wielu typów reakcji oraz wyjaśnili mechanizm ich działania. Warto zauważyć, że obaj nagrodzeni mają dopiero 53 lata. Gratulujemy !!!
Poniżej przykład reakcji Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana.

Przykład reakcji syntezy Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana

Instytut Nauk Chemicznych oraz Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Tomasza Goślińskiego z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat: "Od porfirynoidów do dwutlenku tytanu" który odbędzie się w formule on-line 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 na platformie Google Meet

spotkanie Google Meet.

Serdecznie zapraszamy Pracowników i studentów.

obraz przedstawia tytuły wysoko punktowanych artykułów naukowych, których współautorami są Robert Kawęcki i Dorota Kaczorek

W styczniu 2021 r. w czasopiśmie Chemical Science (200 pkt., IF 9.346) ukazał się artykuł, którego współautorami są dr hab. Robert Kawęcki, prof. uczelni, pracownik Instytutu Nauk Chemicznych oraz przygotowująca pod jego kierunkiem rozprawę doktorską mgr Dorota Kaczorek, doktorantka Szkoły Doktorskiej UPH.

Instytut Nauk Chemicznych i Siedlecki Oddział PTChem zapraszają na seminarium pt. "Osobliwości fotofizyki cząsteczek spirocyklicznych", które wygłosi dr hab. Jerzy Karpiuk z Instytutu Fizyki PAN. Seminarium odbędzie się w formule on-line w dniu 21.04.2021 (środa) o godz. 13.00 pod tym linkiem

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów.