INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskał zgodę na uruchomienie od roku akademickiego 2022/2023 dwóch nowych kierunków studiów: Instrumentalna analityka chemiczna oraz Gospodarka odpadami i recykling. Oba kierunki prowadzone będą przez Instytut Nauk Chemicznych. Kierunek Gospodarka odpadami i recykling został przygotowany przy współpracy z Instytutem Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Kierunek Instrumentalna analityka chemiczna jest kierowany do wszystkich, którzy chcą zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod instrumentalnych wykorzystywanych do badania składu różnych wyrobów: chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, próbek środowiskowych i innych. Jeśli chcesz być poszukiwanym na rynku pracy specjalistą przygotowanym do pracy w laboratoriach kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, kosmetycznego, spożywczego, energetycznego oraz w budownictwie, w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym, w laboratoriach kryminalistycznych, środowiskowych, w rolnictwie i wszędzie tam gdzie funkcjonują laboratoria wykonujące analizy fizykochemiczne, to ten kierunek jest dla Ciebie.

Kierunek Gospodarka odpadami i recykling jest odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata związane z generowaniem przez społeczeństwo odpadów komunalnych i przemysłowych. Jeśli zostaniesz studentem tego kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i metodami przetwarzania ich w zasoby możliwe do wykorzystania. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w organach administracji, zwłaszcza samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach popularyzacji wiedzy chemicznej pracownicy Instytutu Nauk Chemicznych przygotowali bogatą ofertę wykładów skierowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych, która spotkała się z szerokim odzewem ze strony szkół naszego regionu. W dniu 11.04.2022r. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim odwiedził dr Sławomir Zalewski, który wygłosił wykład "Plastikowy Świat - różne oblicza tworzyw sztucznych". Wykładu wysłuchali uczniowie klas technik analityk i liceum ogólnokształcącego. Popularny „CHEMIK” to szkoła, z którą Instytut Nauk Chemicznych jest związany w sposób szczególny. Uczniowie tej szkoły licznie uczestniczyli w zajęciach Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego. Nasz instytut jest chętnie wybierany przez uczniów klas technik analityk jako miejsce realizowania praktyk zawodowych. Wielu absolwentów tej szkoły podejmuje studia na naszej uczelni na kierunku chemia. Z kolei absolwenci studiów chemicznych naszego uniwersytetu stanowią liczną reprezentację wśród grona nauczycielskiego szkoły. Podtrzymując wzajemne ciepłe relacje z „CHEMIKIEM” 26 kwietnia miał miejsce kolejny „maraton” wykładów. Tym razem uczniowie wysłuchali trzech wykładów dr Danuty Kroczewskiej: „Świat piękna i zapachu - czy może nam zaszkodzić?”, „Barwy sygnalizacyjno-ochronne w przyrodzie. Chemia opalania” oraz „Czy zapach może leczyć?”.
W dniu 20 kwietnia młodzież ZSP w Łochowie miała okazję uczestniczyć w swojej szkole w dwu wykładach dr Barbary Pezler: „Raz, dwa, trzy,… mol!” oraz „Narodziny kwantu”. Miesiąc później 31 maja br. złożyliśmy wizytę w Zespole szkół im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczniowie tej szkoły z zainteresowaniem wysłuchali wykładów dr Danuty Kroczewskiej: „Kazus Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w naukach ścisłych” i "Świat piękna i zapachu - czy może nam zaszkodzić?” oraz dr. Sławomira Zalewskiego "Plastikowy Świat - różne oblicza tworzyw sztucznych”. Wszystkie spotkania były dobrą okazją do przedstawienia uczniom naszego uniwersytetu i zapoznania ich z ofertą edukacyjną Instytutu Nauk Chemicznych.

Czworo Laureatów quizu „Dzień Chemika” zdecydowało się przyjąć zaproszenie Instytutu Nauk Chemicznych oraz Koła Naukowego Chemików „Spectrum” i zostało jednodniowymi studentami kierunku chemia. Spędzili cały dzień na ćwiczeniach, w laboratoriach, zwiedzaniu Instytutu, a na zakończenie uczestniczyli w Seminarium Wydziałowym „Nauki Ścisłe i Przyrodnicze w służbie człowieka” zorganizowanym przez koła naukowe „Graf” i „Spectrum”.
Ci wspaniali młodzi entuzjaści chemii to: Wiktoria Szerszeń (kl II) i Bartłomiej Sierociuk (kl I) z IV LO im Jana Pawła II z Łukowa, Julia Nowak (kl II) z I LO im. Tadeusza Kościuszki z Łukowa, Marcelina Kamecka (kl VIII) Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach.
Mamy nadzieję że po wakacjach, objęci patronatem KNCh Spectrum, będą odwiedzać Instytut Nauk Chemicznych regularnie, rozwijając swoje chemiczne pasje.

laureaci dnia chemika

W quizie „Dzień Chemika” udostępnionym przez stronę www oraz media społecznościowe Instytutu Nauk Chemicznych od 1 do 3 czerwca udział wzięło 87 osób.
Na wszystkie 30 pytań prawidłowo odpowiedziało 12 uczestników zabawy.
Średnia liczba prawidłowych odpowiedzi wyniosła 20,24, a najniższy wynik to 9 pkt.
Najłatwiejsze okazały się pytania o wodę królewską oraz glicerol.
Najwięcej kłopotów sprawiły pytania o chlorek sodu i diament.
Rozwiewając wątpliwości:
Chlorek sodu jest bezwonną i bezbarwną substancją krystaliczną. Barwa biała drobnej soli kuchennej jest złudzeniem spowodowanym rozpraszaniem światła na ściankach licznych ale bardzo małych kryształków.
Diament był uważany za najtwardszą substancję naturalną na Ziemi. Odkryto jednak o 18% twardszy azotek boru tworzący się naturalnie w trakcie erupcji wulkanicznych. Jeszcze twardszy, o 58% jest lonsdaleit docierający na Ziemię w meteorytach grafitowych. Niektórzy uważają go za heksagonalną odmianę diamentu. Istnieją też twardsze od diamentu materiały otrzymywane sztucznie. Jednym z najnowszych jest stworzone z węgla szkło AM-III o twardości w skali Vickersa 113 GPa. Naturalny diament ma twardość od 50 do 70 GPa, a sztuczny diament może osiągnąć twardość 100 GPa.

quiz statystyki