INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Poniżej przedstawiamy ofertę letniej szkoły dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych prrzygotowaną przez partnerską uczelnię programu Erasmus+: University of Hradec Kralove, Czech Republic.

NA ZDJĘCIU PANI UBRANA W FARTUCH PATRZY W MIKROSKOP, DODATKOWO ZNAJDUJE SIĘ LOGO 30 FINAŁ WOŚP

W dniu 30 stycznia 2022 z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w laboratorium zagrało Koło Naukowe Chemików "Spectrum" pod kierunkiem dr Barbary Pezler. Uczestnicy mogli pokolorować serca alkacymetrycznie, ujawnić serca kompleksowo i bez kompleksów, rozpalić serca utleniająco, zelektryzować serca metalicznie, ścigać się chromatograficznie.

Poniżej kilka zdjęć z pokazów dzięki uprzejmości Pana Piotra Księżopolskiego z Tygodnika Siedleckiego.

przykład doświadczeń chemicznych z wykorzystaniem serc serca alkacymetryczne

serca kompleksowe serca wypalane

 Zachęcamy także do zapoznania się z relacją Tygodnika Siedleckiego z tego wydarzenia.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "Świąteczna Paczka z UPH". Przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji #MuremZaPolskimMundurem i zbieramy artykuły do paczek świątecznych dla żołnierzy z 18 Dywizji Zmechanizowanej, którzy bronią polskiej granicy. Zbieramy wszystko, co nadaje się do paczek: słodycze, kawa, herbata, itp. Zbiórka trwa do czwartku 16 grudnia br. Wszystkie zebrane produkty odbierzemy w piątek 17 grudnia br., w godzinach porannych. Tego samego dnia odbędzie się uroczyste przekazanie paczek przez JM Rektora prof. dr hab. Mirosława Minkinę. Ze strony Dywizji podarunki odbierze Generał Dywizji dr Jarosław Gromadziński.

Swiateczna Paczka UPH


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl