INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach uzyskał zgodę na uruchomienie od roku akademickiego 2022/2023 dwóch nowych kierunków studiów: Instrumentalna analityka chemiczna oraz Gospodarka odpadami i recykling. Oba kierunki prowadzone będą przez Instytut Nauk Chemicznych. Kierunek Gospodarka odpadami i recykling został przygotowany przy współpracy z Instytutem Rolnictwa i Ogrodnictwa.

Kierunek Instrumentalna analityka chemiczna jest kierowany do wszystkich, którzy chcą zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod instrumentalnych wykorzystywanych do badania składu różnych wyrobów: chemicznych, spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, próbek środowiskowych i innych. Jeśli chcesz być poszukiwanym na rynku pracy specjalistą przygotowanym do pracy w laboratoriach kontroli jakości w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, kosmetycznego, spożywczego, energetycznego oraz w budownictwie, w instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym, w laboratoriach kryminalistycznych, środowiskowych, w rolnictwie i wszędzie tam gdzie funkcjonują laboratoria wykonujące analizy fizykochemiczne, to ten kierunek jest dla Ciebie.

Kierunek Gospodarka odpadami i recykling jest odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata związane z generowaniem przez społeczeństwo odpadów komunalnych i przemysłowych. Jeśli zostaniesz studentem tego kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoznawania, diagnozowania i definiowania zasadniczych problemów związanych z gospodarowaniem odpadami, ich składowaniem, transportem, utylizacją i metodami przetwarzania ich w zasoby możliwe do wykorzystania. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych w charakterze specjalisty w obszarze gospodarki odpadami, w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, w organach administracji, zwłaszcza samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności w zakresie gospodarki odpadami.