INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W związku  wyborami do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego w dniu 20 października 2021 (środa) w godzinach 13:00-15:00 obowiązują godziny dziekańskie na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Studentów zapraszamy do głosowania w wyżej wymienionych godzinach w sali 303.

Tegoroczną nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymali David MacMillan z Uniwersytetu Princeton (USA) oraz Benjamin List z Instytutu Maxa Plancka (Mülheim, Niemcy). Obaj są chemikami organikami i zajmują się syntezą chemiczną. Nagrodę przyznano za badania nad asymetryczną organokatalizą. Jest to forma katalizy reakcji chemicznych przy użyciu optycznie czynnych związków dająca w przewadze jeden enancjomer produktu. Zazwyczaj organokatalizatory to małe, chiralne cząsteczki organiczne. Zaletą tej metody jest m. in. niestosowanie metali ciężkich, co jest ważne dla zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Sama idea asymetrycznej organokatalizy sięga lat 70. kiedy zastosowano aminokwas L-prolinę w reakcji aldolowej. Przez lata ta reakcja była swego rodzaju zagadką. Dopiero pod koniec ubiegłego wieku MacMillan i niezależnie List opracowali katalizatory dające rewelacyjne rezultaty dla wielu typów reakcji oraz wyjaśnili mechanizm ich działania. Warto zauważyć, że obaj nagrodzeni mają dopiero 53 lata. Gratulujemy !!!
Poniżej przykład reakcji Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana.

Przykład reakcji syntezy Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana

Instytut Nauk Chemicznych oraz Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład prof. dr hab. Tomasza Goślińskiego z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na temat: "Od porfirynoidów do dwutlenku tytanu" który odbędzie się w formule on-line 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 na platformie Google Meet

spotkanie Google Meet.

Serdecznie zapraszamy Pracowników i studentów.


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl