INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23:

Studia I stopnia

Studia I stopnia
Kierunek  plik programu Word  (dostępny cyfrowo)plik typu pdf
 I rok chemii, semestr 1 Plik Word Plik PDF
 III rok chemii, specjalność analityka chemiczna, semestr 5 Plik Word Plik PDF
 IV rok chemii, specjalność analityka chemiczna, semestr 7  Plik Word  Plik PDF


Studia II stopnia

Studia II stopnia
Kierunek  plik programu Word  (dostępny cyfrowo)plik typu pdf
 II rok chemii, semestr 2 Plik Word Plik PDF