INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pracownia Rentgenowska wyposażona jest:

 1. Monokrystaliczny czterokołowy dyfraktometr rentgenowski KM4 CCD o geometrii κ, wyposażony w lampę o anodzie molibdenowej (długość fali λ=0.71073Å).
  zdjęcie dyfraktometru
  Badania metodami rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów umożliwiające identyfikację oraz analizę struktur molekularnych i krystalicznych związków chemicznych, głównie organicznych i metaloorganicznych.
 2. Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-Vis Jasco V-730.

  spektr UV VIS
  Pomiary absorpcji promieniowania elektromagnetycznego próbek ciekłych w zakresie od 1100 do 190 nm.
 3. Krystalograficzna Baza Danych CSD-Enterprise zawierająca pakiet programów służących do przeszukiwania i analizy danych strukturalnych (CSD System) oraz do dokowania molekularnego (GOLD).
 4. Oprogramowanie komputerowe do modelowania molekularnego i obliczeń teoretycznych metodami chemii kwantowej: Gaussian, GOLD, NWChem, HyperChem, Arguslab, Winmopac.
  Obliczenia teoretyczne parametrów geometrycznych, konformacyjnych i elektronowych cząsteczek mających na celu korelację struktury i aktywności biologicznej badanych związków (analiza SAR i QSAR).