INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pracownia Spektroskopii Molekularnej  wyposażona jest w następujące przyrządy:

zdjęcie spektrometru uv visSpektrofotometr absorpcyjny UV-VIS-NIR Shimadzu UV-3600 pracujący w zakresie długości fali 185-3300 nm z rozdzielczością 0,1 nm oraz szerokością spektralną regulowaną w zakresie 0,1-8 nm (UV-VIS) oraz 0,2-32 (NIR) z możliwością pomiarów absorbancji w wyjątkowo dużym zakresie ±6 jednostek z dokładnością ±0,003. Ten najwyższej klasy spektrofotometr zapewnia pomiary w pełnym zakresie UV-VIS-NIR.

zdjęcie spektrometru irSpektrofotometr absorbcyjny FT-IR Shimadzu Affinity-1 z zakresem pomiarowym 350-7800 cm1- oraz szerokością spektralną regulowaną w zakresie 0,5-16 cm1-. Posiadany spektrofotometr umożliwia pomiary widm IR dla próbek ciekłych oraz stałych. Przyrząd jest ponadto wyposażony w dodatkowe przystawki pozwalające na pomiary proszkowe bez potrzeby wykonywania tabletek KBr oraz pomiary odbiciowe z użyciem kryształów Ge lub ZnSe.

zdjęcie SpektrofluorymetruSpektrofotometr emisyjny (fluorymetr) FluoroSENSE-P firmy Gilden Photonics Ltd. umożliwia pomiary widm wzbudzenia oraz emisji (fluorescencji oraz fosforescencji) w zakresie 200-950 nm z rozdzielczością 0,2 nm i stosunkiem sygnału do szumu S/N>3000. Szerokość spektralna obu torów pomiarowych (wzbudzenia oraz emisji) regulowana jest w zakresie 0-20 nm z minimalnym krokiem próbkowania widm równym 0,05 nm. W przypadku pomiarów fosforescencji możliwy jest dodatkowo pomiar czasów życia emisji w zakresie od mikrosekund do sekund. Aparat jest przystosowany do standardowych pomiarów próbek ciekłych a jego dodatkowe wyposażenie „solid sample holder” oraz „Devar liquid nitrogen assembly” umożliwia odbiciowe pomiary dla próbek stałych oraz pomiary w temperaturze ciekłego azotu.