INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdjęcie spektrometru nmr

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego wyposażona jest w spektrometr Varian 400-MR dedykowany do eksperymentów cieczowych. Posiadamy dwie sondy gradientowe AutoX ID PFG i AutoX DB PFG o zakresach pomiarowych odpowiednio 1H{15N-31P} oraz 1H-19F/15N-31P. Za pomocą naszego spektrometru możliwy jest więc pomiar zarówno widm 1D szeregu czynnych magnetycznie izotopów, istotnych z punktu widzenia badań chemicznych i biologicznych (np. 1H, 13C, 31P, 29Si, 15N, 11B), jak również korelacyjnych widm dwuwymiarowych. Wykonujemy także widma temperaturowe, pomiary kinetyczne oraz czasów relaksacji.

Pracownia obsługuje zespoły badawcze UPH, prowadzi zajęcia dydaktyczne jak również przyjmuje zlecenia zewnętrzne.

 

Kontakt:

Dr Konrad Zdanowski, tel. 25 6431085

Dr hab. Robert Kawęcki, tel. 25 6431143