INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Dyrekcja Instytutu Nauk Chemicznych

 • Dyrektor - dr hab. Janina Kopyra - profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
 • Z-ca dyrektora d/s dydaktycznych - dr hab. Ewa Wolińska ORCIDiD icon16x16

Sekretariat Instytutu Nauk Chemicznych

 • dr Beata Łopuszyńska

 

W skład Istytutu Nauk Chemicznych wchodzą:

 1. Zespół I chemii i fizykochemii luminoforów organometalicznych
  Prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz – profesor  ORCIDiD icon16x16
  Dr hab. Anna Kamecka – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
 2. Zespół II inżynierii faz skondensowanych
  Dr Sławomir Zalewski - adiunkt ORCIDiD icon16x16
  Dr Arkadiusz Rudzki - adiunkt ORCIDiD icon16x16
 3. Zespół III chemii analitycznej
  Dr hab. Bronisław Głód – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
 4. Zespół IV analizy strukturalnej i modelowania molekularnego
  Dr hab. Zbigniew Karczmarzyk – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
  Dr Waldemar Wysocki - adiunkt ORCIDiD icon16x16
 5. Zespół V syntezy asymetrycznej
  Dr hab. Robert Kawęcki – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
 6. Zespół VI kinetyki chemicznej
  Dr hab. Wiesława Barszczewska – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
  Dr Bartosz Michalczuk - adiunkt ORCIDiD icon16x16
 7. Zespół VII syntezy związków heterocyklicznych
  dr hab. Danuta Branowska – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
  dr hab. Ewa Wolińska - adiunkt ORCIDiD icon16x16
 8. Zespół VIII chemii Środowiska i Bioanalityki
  Prof. dr hab. Mariusz Kluska – profesor ORCIDiD icon16x16
  Dr Joanna Jabłońska - adiunkt ORCIDiD icon16x16
 9. Zespół IX badań procesów wychwytu elektronów
  Dr hab. Janian Kopyra – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
  Mgr Paulina Wierzbicka - asystent ORCIDiD icon16x16
 10. Zespół X syntezy związków biologicznie aktywnych
  Dr hab. Mariusz Mojzych – profesor uczelni ORCIDiD icon16x16
 11. Pracownia NMR
 12. Pracownia Rentgenowska
 13. Pracownia Spektroskopii Molekularnej
 14. Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego

Koordynator dyscypliny nauk chemicznych w szkole doktorskiej: dr hab. Mariusz Mojzych - profesor uczelni;
Koordynator ds kontaktu ze szkołami: dr Barbara Pezler;
Koordynator programu Erasmus+: dr hab. Mariusz Mojzych - profesor uczelni;
Administrator strony internetowej Instytutu: dr Arkadiusz Rudzki;
Kierownik praktyk studenckich: dr Sławomir Zalewski;
Koordynator szacowania kart ryzyk: mgr Magdalena Niedźwiedziuk.