INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytutowy zespół ds programów studiów

 1. Dr Barbara Pezler – przewodnicząca
 2. Dr hab. Bronisław Głód, profesor uczelni
 3. Dr hab. Ewa Wolińska
 4. Dr hab. Anna Kamecka
 5. Dr Sławomir Zalewski
 6. Dr Bartosz Michalczuk
 7. Dr Joanna Jabłońska
 8. Doktorantka Dorota Kaczorek
 9. Student
 10. Interesariusz

Komisja ds nauki

 1. dr hab. Janina Kopyra – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 3. dr hab. Robert Kawęcki

Komisja ds grantów i projektów

 1. Dr hab. Bronisław Głód profesor uczelni – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 3. Dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, profesor uczelni
 4. Dr hab. Robert Kawęcki, profesor uczelni
 5. Dr Bartosz Michalczuk