INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytutowy zespół ds programów studiów

 1. Dr Danuta Kroczewska – przewodnicząca
 2. Dr hab. Bronisław Głód, profesor uczelni
 3. Dr hab. Ewa Wolińska
 4. Dr hab. Anna Kamecka
 5. Dr Barbara Pezler
 6. Dr Sławomir Zalewski
 7. Dr Bartosz Michalczuk
 8. Dr Joanna Jabłońska
 9. Doktorantka Dorota Kaczorek
 10. Student
 11. Interesariusz

Komisja ds nauki

 1. dr hab. Janina Kopyra – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 3. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk
 4. dr hab. Robert Kawęcki

Komisja ds grantów i projektów

 1. Dr hab. Bronisław Głód profesor uczelni – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz
 3. Dr hab. Zbigniew Karczmarzyk, profesor uczelni
 4. Dr hab. Robert Kawęcki, profesor uczelni
 5. Dr Bartosz Michalczuk