INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Poniżej znajdują się decyzje Dyrektora Instytutu Nauk Chemicznych. Treści decyzji podane są w plikach PDF, które do odczytu wymagają programu Adobe Acrobat, do pobrania tutaj.

Decyzje z roku 2022.

 1. Decyzja nr 1/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie realizacji zadań przez doktorantów Szkoły Doktorskiej UPH w dyscyplinie nauki chemiczne w Instytucie Nauk Chemicznych: treść decyzji.
 2. Decyzja nr 2/2022 z dnia 10 października 2022 roku w sprawie powołania przewodniczącego zespołu ds. programów studiów: treść decyzji.

Decyzje z roku 2021.

 1. Decyzja nr 1/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauki: treść decyzji.

Decyzje z roku 2020.

 1. Decyzja nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie odwołania przewodniczącej zespołu ds. programów studiów: treść decyzji.
 2. Decyzja nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania przewodniczącego zespołu ds. programów studiów: treść decyzji.
 3. Decyzja nr 3/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie odwołania studentki Julii Pulik ze składu zespołu ds. programów studiów i powołanie studenta Łukasza Pipczyńskiego w skład zespołu ds. programów studiów: treść decyzji.
 4. Decyzja nr 4/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji do przejęcia składników majątkowych w Instytucie Nauk Chemicznych i przekazania poszczególnym osobom materialnie odpowiedzialnym: treść decyzji.
 5. Decyzja nr 5/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania instytutowej Komisji ds. Nauki: treść decyzji.
 6. Decyzja nr 6/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie powołania koordynatora ds. mediów społecznościowych Instytutu Nauk Chemicznych: treść decyzji.
 7. Decyzja nr 7/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany koordynatora dyscypliny nauk chemicznych w Szkole Doktorskiej UPH: treść decyzji.
 8. Decyzja nr 8/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania instytutowego koordynatora Programu Erasmus+: treść decyzji.

Decyzje z roku 2019.

 1. Decyzja nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Dyscypliny Instytutu Nauk Chemicznych: treść decyzji.
 2. Decyzja nr 2/2019 z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania zespołów badawczych: treść decyzji.
 3. Decyzja nr 3/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. programów studiów: treść decyzji.
 4. Decyzja nr 4/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania instytutowego koordynatora Programu Erasmus+: treść decyzji.
 5. Decyzja nr 5/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie wskazania kandydata na koordynatora dyscypliny nauk chemicznych w Szkole Doktorskiej UPH: treść decyzji.
 6. Decyzja nr 6/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania administratora strony internetowej Instytutu Nauk Chemicznych: treść decyzji.
 7. Decyzja nr 7/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania koordynatora szacowania kart ryzyk pracowników Instytutu Nauk Chemicznych: treść decyzji.
 8. Decyzja nr 8/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania instytutowego koordynatora do spraw kontaktu ze szkołami: treść decyzji.
 9. Decyzja nr 9/2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania instytutowego kierownika praktyk studenckich: treść decyzji.
 10. Decyzja nr 10/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania instytutowej komisji ds. Programu Erasmus+: treść decyzji.