INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2021

Instytut Nauk Chemicznych i Siedlecki Oddział PTChem zapraszają na seminarium:

dr hab. Tomasz Gośliński
z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
pt. "Od porfirynoidów do dwutlenku tytanu".
Seninarium odbędzie się w formule on-line 2 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 13:00 na platformie Google Meet.


Instytut Nauk Chemicznych i Siedlecki Oddział PTChem zapraszają na seminarium:

dr hab. Jerzy Karpiuka
z Instytutu Fizyki PAN
pt. "Osobliwości fotofizyki cząsteczek spirocyklicznych".
Seminarium odbędzie się w formule on-line w dniu 21.04.2021 (środa) o godz. 13.00 w usłudze Google Meet.


Instytut Nauk Chemicznych oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział siedlecki zapraszają na wykład:

prof. dr. hab. Jana Dobrowolskiego
z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie
pt. "Oscylacyjny dichroizm kołowy".
Wykład odbędzie się 15 lutego o godz. 10:00 na platformie Google Meet.

2019

Instytut Chemii oraz Oddział Siedlecki Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza na wykład:

Pana Jarosława Wójcika
z Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie
na temat: „Ile waży 1 kilogram – metrologia w życiu codziennym”,
który ędzie się w auli ICh (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 28 maja 2019 r. o godz. 9:30.

2018

Instytut Chemi zaprasza na seminarium

prof. Namik Kilinc wykład pt „Enzymes
prof. Zeynep S. Turhan Irak wykład pt „Computational Chemistry and Applications
Igdir University, Karaagac, Turcja
wykłady odbędą się 22 maja w auli 27 WNŚ o godz 12:00

2017

Instytut Chemii oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne oddział siedlecki zapraszają na wykład:

prof. dr hab. n. farm. Jolanty B. Zawilskiej
z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pt "Nowe związki psychoaktywne ("dopalacze"): od budowy chemicznej do zagrożeń zdrowotnych"
Wykład odbędzie się w auli 27 WNŚ we wtorek 23 maja o godz 13:00


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

dr inż. Osazuwy Osuwaru
Zakład Proekologicznej Modernizacji Techologii Instytutu Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie
pt. "Otrzymywanie paliw ciekłych i związków organicznych w wyniku katalitycznego przerobu materiałów odpadowych"
wykład odbędzie się w auli 27 WNŚ we wtorek 17 maja o godz 11:00


2016

Instytut Chemii zaprasza na seminarium

dr hab. Stefana Kwiatkowskiego
University of Kentucky, Lexington, USA
pt."Synteza związków organicznych o przewidywanej aktywności biologicznej".
Wykład odbędzie się w auli Instytutu Chemii (sala 27, gmach WNŚ) w środę 6 kwietnia o godz. 12:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

dr hab. Mariusza Mojzycha
z Zakładu Chemii Organicznej, ICh UPH w Siedlcach, Polska
pt."Projektowanie i synteza nowych związków heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej".
Wykład odbędzie się w auli Instytutu Chemii (sala 27, gmach WNŚ) w środę 30 marca o godz. 11:45.


2015

Instytut Chemii zaprasza na seminarium

mgr Magdaleny Ordon
z Zakładu Technologii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej, ICh UPH w Siedlcach, Polska
i Laboratorium Fizyki Neutronowej, Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja
pt."Charakterystyka polimorfizmu fazowego i oddziaływań molekularnych w tioestrowych mezogenach modyfikowanych wybranymi związkami naturalnymi".
Wykład odbędzie się w auli Instytutu Chemii (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 24 listopada o godz. 11:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

dr hab. Janiny Kopyry
z Zakładu Chemii Fizycznej, ICh UPH Siedlce
pt. "Oddziaływanie niskoenergetycznych elektronów z (bio)cząsteczkami"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w środę 21 stycznia 2014 r. o godz. 13:00.


2014

Instytut Chemii oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych zaprasza na seminarium

Prof. Nail L. Asfandiarov
z Institute of Molecules and Crystals Physics, Ufa Research Center, Russian Academy of Sciences, Bashkir State Pedagogical University, Ufa, Russia
pt. "Negative Ion Mass Spectrometry: Investigations and Calculations"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w środę 3 grudnia 2014 r. o godz. 13:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

mgr Sylwii Ostrysz
z Zakładu Syntezy Organicznej, ICh UPH Siedlce
pt. "Synteza β-multipodstawionych pochodnych porfirynowych z wykorzystaniem reakcji nukleofilowej aromatycznej substytucji wodoru"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 2 września 2014 r. o godz. 11:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

mgr Pawła Piszcza
z Zakładu Chemii Analitycznej, ICh UPH Siedlce
pt. "Chromatograficzne oznaczanie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego: zastosowanie w badaniach żywności"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 8 lipca 2014 r. o godz. 11:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

mgr Katarzyny Piechockiej
z Zakładu Chemii Organicznej, ICh UPH Siedlce
pt. "Modyfikacja struktury alkaloidów kory chinowej w obrębie układu β-aminoalkoholowego w celu poszukiwania efektywnych katalizatorów asymetrycznych reakcji aldolowych"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w poniedziałek 30 czerwca 2014 r. o godz. 12:00.


Instytut Chemii zaprasza na wykład

dr Anny Tryndy
z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w Warszawie
pt. "Chemia w badaniach kryminalistycznych"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w czwartek 29 maja 2014 r. o godz. 10:00.


Instytut Chemii zaprasza na wykład

Prof. dr hab. Iwony Wawer
z Wydziału Farmaceutycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
pt. "Suplementy diety – czy są nam potrzebne? Odkrywanie nowej roli znanych witamin"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w czwartek 8 maja 2014 r. o godz. 11:00.


Instytut Chemii oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych zaprasza na seminarium:

Prof. dr hab. Macieja Gutowskiego
z Institute of Chemical Sciences, School of Engineering and Physical Sciences Heriot-Watt University, Edinburgh EH14 4AS, United Kingdom
pt."Solving Chemical and Materials Science Problems with Combinatorial-Computational Methods"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w środę 16 kwietnia o godz. 13:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

mgr Grzegorza Mędzy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
pt. "Własności emisyjne wybranych 8-azapuryn"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 28 stycznia o godz. 14:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

dr hab. Roberta Nowakowskiego
z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
pt. "Mikroskopia tunelowa w badaniach elektroaktywnych warstw organicznych"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w środę 22 stycznia o godz. 13:00.


2013

Instytut Chemii zaprasza na seminarium

Prof. dr hab. Mieczysława Mąkoszy
z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
pt. "Nukleofilowe podstawienie wodoru w nitroarenach. Pełny obraz podstawienia aromatycznego"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 14 maja o godz. 13:00.


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

Prof. dr hab. D.T. Gryko
zInstytutu Chemii Organicznej PANInstytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie
pt. "Czerwone Ferrari a równoczesna absorpcja dwóch fotonów "
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) w środę 17 kwietnia o godz. 11:30.
Spotkanie, organizowane w ramach projektu "Moda na chemię"


Instytut Chemii zaprasza na seminarium

Prof. Claudio Santi
zUniversity of PerugiaUniversity of Perugia, Italy
pt. "Bio-Logic" Reagents and Reactions: Organoselenium Compounds toward the Green Chemistry"
Wykład odbędzie się w auli (sala 27, gmach WNŚ) we wtorek 9 kwietnia o godz. 12:00.