INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

obraz przedstawiający logo Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego (CCKP) zostało utworzone w wyniku realizacji Projektu Innowacyjnego „Chemia – wiem, umiem, rozumiem” zarządzeniem Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 20 maja 2013 roku.

Zadaniem CCKP jest współpraca ze szkołami w celu umożliwienia kształcenia praktycznego w zakresie chemii. Zajęcia praktyczne z chemii w formie dwugodzinnych bloków tematycznych prowadzone są w laboratoriach chemicznych Instytutu Chemii przez nauczyciela akademickiego, przy udziale technika laboratoryjnego, według ustalonego dla danej klasy harmonogramu. Podczas zajęć każdy uczeń wykonuje doświadczenia opisane w instrukcji, mając do dyspozycji zestaw odczynników, naczyń i akcesoriów laboratoryjnych niezbędnych do wykonania doświadczeń.
Na czas zajęć CCKP zapewnia uczniom i nauczycielowi niezbędne środki ochrony osobistej.

Szkoła we własnym zakresie zapewnia dojazd na zajęcia i z powrotem, dla swoich uczniów spoza Siedlec. Szkoła wyposaża uczniów i nauczyciela w instrukcje do ćwiczeń (karty pracy), przepisy BHP i regulaminy, udostępnione przez CCKP w wersji elektronicznej. Nauczyciel jest zobowiązany do uczestniczenia wraz z uczniami w realizacji zajęć praktycznych w CCKP, sprawując ciągłą opiekę nad uczniami swojej klasy. Nauczyciel jest również zobowiązany do zapoznania uczniów z przepisami BHP i regulaminami obowiązującymi w laboratoriach CCKP (także z informacjami zawartymi w kartach charakterystyk substancji używanych podczas zajęć), na lekcjach w szkole przed rozpoczęciem zajęć praktycznych oraz dopilnowania, aby w czasie zajęć były przestrzegane.

Bloki tematyczne realizowane w CCKP:
I Systematyka związków nieorganicznych
II Szybkość reakcji chemicznych
III-A Przygotowywanie roztworów o różnym stężeniu
III-B Metody rozdzielania mieszanin
III-C Reakcje jonowe
IV-A Elektrochemia
IV-B Pierwiastki bloku d (mangan)
V Węglowodory. Hydroksylowe pochodne węglowodorów – alkohole i fenole
VI Związki karbonylowe − aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Estry, tłuszcze
VII Związki organiczne zawierające azot. Białka
VIII Cukry

Materiały do pobrania:

Pod tym linkiem znajduje się lista szkół współpracujących z CCKP w latach 2017-2020.

Poniżej znajduje się film o CCKP

Galeria

Opinie uczniów

Kontakt:
Centrum Chemicznego Kształcenia Praktycznego
Instytut Chemii
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce

Dyrektor CCKP - dr Barbara Pezler
Tel. 25 643 1139; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.