INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W imieniu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia serdecznie zapraszamy Państwa społeczność, a w szczególności studentów do udziału w webinarze przygotowanym dla studentów kierunków przyrodniczych i ścisłych pt. Co to znaczy dobre kształcenie wyższe?

Czas: 2 grudnia, od 19:00 do 20:30 (90 minut)

Uczestnicy dowiedzą się:
• jakie studenci mają prawa w związku z organizacją i poziomem kształcenia
• gdzie studenci mogą szukać pomocy
• jakie są dobre praktyki w kształceniu w polskich uczelniach
• jak sprawdzić czy program studiów jest zgodny ze standardami europejskimi rama systemowa Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
• czy uczelnia wywiązuje się z nałożonych obowiązków dot. zapewniania jakości kształcenia

Będzie też czas na pytania i konsultacje spraw indywidualnych.
Pokażemy też jak uczestnicy w prosty sposób mogą zdobyć bon pieniężny o wartości 30 złotych.

Rejestracja odbywa się przez tworzony w ostatnich miesiącach Portal Jakości Kształcenia.

Prowadzący: Jakub Brdulak - polski delegat w Procesie Bolońskim w grupie zajmującej się zapewnianiem jakości, ekspert litewskiej, łotewskiej oraz rumuńskiej Komisji Akredytacyjnej, Pełnomocnik Rektora SGH ds. jakości kształcenia, członek zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia