INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tegoroczną nagrodę Nobla z dziedziny chemii otrzymali David MacMillan z Uniwersytetu Princeton (USA) oraz Benjamin List z Instytutu Maxa Plancka (Mülheim, Niemcy). Obaj są chemikami organikami i zajmują się syntezą chemiczną. Nagrodę przyznano za badania nad asymetryczną organokatalizą. Jest to forma katalizy reakcji chemicznych przy użyciu optycznie czynnych związków dająca w przewadze jeden enancjomer produktu. Zazwyczaj organokatalizatory to małe, chiralne cząsteczki organiczne. Zaletą tej metody jest m. in. niestosowanie metali ciężkich, co jest ważne dla zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Sama idea asymetrycznej organokatalizy sięga lat 70. kiedy zastosowano aminokwas L-prolinę w reakcji aldolowej. Przez lata ta reakcja była swego rodzaju zagadką. Dopiero pod koniec ubiegłego wieku MacMillan i niezależnie List opracowali katalizatory dające rewelacyjne rezultaty dla wielu typów reakcji oraz wyjaśnili mechanizm ich działania. Warto zauważyć, że obaj nagrodzeni mają dopiero 53 lata. Gratulujemy !!!
Poniżej przykład reakcji Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana.

Przykład reakcji syntezy Diels-Aldera z użyciem katalizatora MacMillana