INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Instytut Nauk Chemicznych UPH oraz Siedlecki Oddział PTChem zaprasza na seminarium prof. dr. hab. Jana Dobrowolskiego
z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Leków w Warszawie pt. "Oscylacyjny dichroizm kołowy"
Seminarium odbędzie w dniu 15 lutego (poniedziałek) o godz. 10:00 na platformie Google Meet.
Abstrakt:
Oscylacyjny dichroizm kołowy - dichroizm kołowy w zakresie podczerwieni (ang. vibrational circular dichroism, VCD) jest techniką spektroskopii chiralooptycznej powstałą ok. pół wieku temu. Jej dynamiczny rozwój nastąpił jednak dopiero w dwóch ostatnich dekadach. Wiąże się to z pojawieniem się na rynku komercyjnych spektrometrów VCD oraz rozwojem rutynowych programów do obliczeń kwantowo-chemicznych umożliwiających wiarygodne symulacje widm VCD. W seminarium wspomniane będą zastosowania metody VCD m. in. w ustalaniu konfiguracji absolutnej, badaniach oddziaływań międzymolekularnych i zjawiska transferu chiralności, badaniach substancji w stanie stałym i molekuł o dużej swobodzie konformacyjnej.

 

Link do spotkania w GoogleMeet