INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Niemiecki land Bawaria informuje o ofercie rocznego programu stypendialnego na rok akademicki 2021/22. Program skierowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier i dotyczy finansowania studiów podyplomowych lub doktoranckich w kwocie 853 EUR miesięcznie. Laureat rocznego stypendium może dwukrotnie ubiegać się o jego przedłużenie o kolejny rok – aż do 3 lat. Zgłoszenia można nadsyłać do 1 grudnia 2020! Więcej informacji w załączonej ulotce oraz na stronie organizatora: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html