INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/ 2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 rO stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.

 Na stronie program erasmus znajduje się Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • aktualny formularz porozumienia o programie nauczania/ szkolenia podpisany przez uczelnię przyjmującą i uczestnika wyjazdu.
  • formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronach internetowych:

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (Biuro Erasmus+),
nr. wew. 1961.