INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dyrekcja Instytutu Nauk Chemicznych i Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ zapraszają na spotkanie informacyjne
wszystkich studentów chemii oraz pracowników Instytutu Nauk Chemicznych zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

Informacji udzieli:
dr hab. Anna Kamecka prof. uczelni - Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+.
Zebranie odbędzie się we wtorek 14 stycznia 2020 roku o godzinie 15.00 w auli Instytutu Nauk Chemicznych nr 27.
Serdecznie zapraszamy.