INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniach 12 - 13 czerwca w holu na I piętrze Instytutu Chemii przy ul. 3 Maja 54 odbyła się IX Sesja Posterowa Studentów Chemii. Udział w niej wzięli wszyscy studenci 2 roku Chemii studiów uzupełniających prezentując wyniki swoich prac magisterskich.

IX Sesja Posterowa
IX Sesja Posterowa Studentów Chemii (12-13 czerwca 2017)

Podsumowanie Sesji oraz wręczenie dyplomów uczestnictwa odbyło się na uroczystym zamknięciu sesji w dniu 13 czerwca na Auli 27 o godzinie 13.00. Komisja konkursowa w składzie: 

  • dr hab. Mariusz Mojzych (przewodniczący)
  • dr hab. Janina Kopyra
  • dr hab. Ewa Wolińska

wybrała najlepszy poster którym został plakat pt. "Sprzeżona addycja 1,4 sulfinamidów do αβ-nienasyconych sulfonianów i sulfonów" Pani Weroniki Świechowicz (praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Kawęckiego).

 

serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom