INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

ptc logoPOLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE
Oddział Siedlecki
zaprasza na wykład
Nowe związki psychoaktywne ("dopalacze"): od budowy chemicznej do zagrożeń zdrowotnych,
który wygłosi prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Spotkanie odbędzie się dnia 23 maja 2017r. o godzinie 13.00 w Sali Wykładowej ICh (27).
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
Pracowników i Studentów!!!