Dyrekcja Instytutu Nauk Chemicznych i Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ zapraszają na spotkanie informacyjne
wszystkich studentów chemii oraz pracowników Instytutu Nauk Chemicznych zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021.

zyczenia 2019

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r. O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 15/2019 Rektora UPH z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Porozumienie o programie studiów (Learning Agreement) podpisane przez dyrektora Państwa instytutu oraz przez uczelnię przyjmującą.
  2. Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2019/20) podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.
    Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 19-61.

11 czerwca 2018 r. Instytut Chemii już po raz trzeci gościł uczestników uroczystego podsumowanie konkursów dla gimnazjalistów „Z chemią w przyszłość” i „Od energii do materii”, organizowanych corocznie przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

IMG 2135