INSTYTUT NAUK CHEMICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W drugim etapie Wielkiego Konkursu Chemicznego biorą czynny udział osoby, które zostały zakwalifikowane na podstawie wyników I Etapu.
Zadanie II Etapu polega na znalezieniu rozwiązania następującego problemu:

W żółtym pojemniku na odpady znajdują się fragmenty bezbarwnych, przezroczystych lub półprzezroczystych opakowań i przedmiotów. W jaki sposób określić rodzaj tworzywa, aby można je było posegregować, rozdzielając do pojemników oznaczonych symbolami:
symbole oznaczające odpady z tworzyw sztucznych
Zaprojektuj eksperymenty, które pozwolą zidentyfikować rodzaj plastiku.
Opisz sposób przeprowadzenia odpowiednich prób, uwzględniając potrzebny sprzęt i odczynniki.
Wyjaśnij kryteria, na podstawie których będzie przebiegała identyfikacja.

W ocenie wykonania zadania Jury Wielkiego Konkursu Chemicznego będzie brało pod uwagę, zarówno poprawność i oryginalność opisu teoretycznego oraz doświadczalnego, jak też stopień skomplikowania aparatury, a także czasochłonność i materiałochłonność (koszt) zaproponowanego rozwiązania.
Termin nadsyłania rozwiązań drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy wpisać temat „WKCh II etap”) upłynie 10.12.22 r. Ogłoszenie wyników II etapu nastąpi 21.12.22 r.
Wszyscy uczestnicy II Etapu dostaną certyfikaty, a sześcioro laureatów zostanie zaproszonych do udziału w Etapie III.
Uwaga: w przypadku identycznej oceny zadania z Etapu II, o ewentualnym wejściu do Etapu III zdecydują wyniki testu z Etapu I.

Opis II etapu (plik PDF).

Do I Etapu przystąpiło 63 zawodników, uzyskując wyniki od 14 do 46 punktów (28%-92% poprawnych odpowiedzi). Test okazał się nieco trudniejszy, niż zakładano, dlatego obniżony został próg kwalifikacji do II etapu. Zaproszenie do kolejnej części konkursu otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli co najmniej 36 punktów (72% poprawnych odpowiedzi).

 wykres zawierający rozkład puntów z testu chemicznego dla pierwszego etapu

Więcej informacji w pliku pdf tutaj: wyniki I etapu konkursu.

W dniu 17.11.2022 r. od 8.30 do 10.30 zostały ustalone godziny dziekańskie.


Znajdź nas na facebook

facebook

Dlaczego warto studiować Chemię w Siedlcach?

dlaczego warto studiowac chemieWe współczesnym świecie chemia odgrywa rolę nauki fundamentalnej, stojącej u podstaw innych dyscyplin przyrodniczych oraz mającej wpływ na niemal każdą dziedzinę życia. Jest nauką, na której opiera się wiele tradycyjnych gałęzi gospodarki, wystarczy wymienić przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, budownictwo, przemysł energetyczny oraz przemysł spożywczy. Obecnie przed chemią stają zupełnie nowe cele i zadania. W obliczu problemów dzisiejszej cywilizacji związanych z zanieczyszczeniem środowiska, wskazuje się na konieczność wprowadzenia zasad gospodarki obiegu zamkniętego, który zakłada między innymi wykorzystywanie i przetwarzanie materiałów odnawialnych czy pozyskiwanie biopaliw z odpadów. Chemia, której istotą jest badanie wzajemnych przemian pomiędzy substancjami staje się kluczowym narzędziem do realizacji tych celów. To sprawia, że zmienia się rola chemii, jej znaczenie będzie ciągle rosło, a nowe zadania jakie stają przed chemią spowodują zmianę sposobu jej postrzegania w społeczeństwie. Chemia aspiruje do rangi głównego sprzymierzeńca w walce o środowisko. Z tych powodów studia na kierunku chemia prowadzonym w naszym Instytucie stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Program studiów jest ciągle modyfikowany, tak aby dostosować go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Na studiach pierwszego stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata oferujemy kształcenie na dwóch specjalnościach: specjalności analityka chemiczna oraz specjalności nauczanie chemii i przyrody.

Na specjalności analityka chemiczna studenci zdobywają ukierunkowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Wykształcone kompetencje pozwolą im znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zarówno państwowych jak i prywatnych związanych z przemysłem chemicznym, spożywczym, farmaceutycznym i innych. Powracając do wieloletnich tradycji kształcenia nauczycieli, uruchamiamy od roku akademickiego 2021/2022 specjalność nauczanie chemii i przyrody. Po ukończeniu tej specjalności absolwenci posiadają kwalifikacje merytoryczne do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej, a od roku akademickiego 2024/2025 będą mogli podjąć kształcenie na studiach chemicznych magisterskich na specjalności nauczycielskiej przygotowujących do zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół. Obecnie na studiach II stopnia kształcimy w systemie trzysemestralnym. Są to studia, na które zapraszamy absolwentów studiów I stopnia legitymujących się dyplomem inżyniera. Studia na kierunku chemia zapewniają zdobycie specjalistycznej wiedzy i cenionych przez pracodawców umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, samodzielność czy kreatywne myślenie. Kompetencje te pozwolą absolwentom osiągnąć wyznaczone cele i sukces zawodowy.

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Chemicznych

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 10 69

e-mail: chemsekr@uph.edu.pl